privacy

[ version française sur demande | English version on demand ]

———

———

Wat betekent de privacywetgeving voor u?

Roel Goussey respecteert uw privésfeer, en volgt de Europese privacywetgeving die beschrijft hoe organisaties uw privacy moeten respecteren door zorgzaam om te springen met uw persoonsgegevens. In hoofdlijnen betekent dit:

 • We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u daarmee instemt.
 • We verzamelen enkel die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor ons beoogd doel.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor dat beoogd doel.
 • We geven uw persoonsgegevens niet door aan anderen.
 • We bewaren uw digitale gegevens op een veilige plaats die beschermd is tegen verlies of diefstal.
 • U blijft te allen tijde eigenaar van uw persoonsgegevens, en kan die inkijken, corrigeren of schrappen.
 • Etc.

Die Europese privacywetgeving staat bekend als:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
General Data Protection Regulation (GDPR)

Met deze privacyverklaring vertellen wij u welke persoonsgegevens wij waarom en hoe verwerken.

Wie zijn we?

Dit is de privacyverklaring van kunstenaar Roel Goussey.
347, Rue Basse Wez, 4020 Liège.
contactformulier

Welke gegevens verzamelen wij van u en waarom?

www.roelgoussey.com

Onze website verzamelt geen gegevens van u. Hij is enkel uitgerust met ‘technische cookies’. Deze zijn nodig voor de werking en gebruiksvriendelijkheid van de site, en geven ons geen inzage in uw persoonsgegevens.

[ Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw inter-netbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. ]

Wanneer u met ons contact opneemt, vraagt het contactformulier u enkel om die gegevens die brood-nodig zijn om in conversatie te treden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres.

Digitale uitnodigingen voor tentoonstellingen en realisaties

Af en toe versturen wij digitale uitnodigingen voor tentoonstellingen en andere realisaties van Roel Goussey. Wij sturen u enkel e-mail wanneer u ons daar expliciet om vroeg via (een van) deze kanalen:

Daarbij vragen wij enkel deze gegevens:

 • Voornaam en familienaam
 • E-mailadres

Daarnaast laat ons verzendsysteem toe om te analyseren welke e-mailadressen de uitnodiging lazen en welke hyperlinks aangeklikt werden. Conform de privacywetgeving gebruiken wij deze persoonsgegevens enkel voor anonieme analyses van groepen van mensen. Die helpen ons om onze communicatie te evalueren en te verbeteren. Door u in te schrijven op onze verzendlijst gaat u akkoord met het gebruik van zogenaamde ‘trackers’ en ‘web beacons’.

U kan uw gegevens inkijken en actualiseren.

In de voettekst van elke digitale uitnodiging vindt u een hyperlink om de persoonsgegevens die wij van u bewaren te bekijken en te actualiseren.

Wilt u onze digitale uitnodigingen niet langer ontvangen?

In de voettekst van elke digitale uitnodiging vindt u een hyperlink waarmee u zich kan uitschrijven van onze verzendlijst.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren deze gegevens tot u zich van onze verzendlijst uitschrijft.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard in een verzendsysteem dat zich houdt aan de meest recente privacy-wetgeving: versleutelde bewaring, afscherming van ongeoorloofde toegang, servers redelijkerwijze beschermd tegen diefstal en verlies van data.
 • Enkel de medewerker rechtstreeks bevoegd voor het opstellen, verzenden en beheren van onze communicatie heeft toegang tot dat verzendsysteem.

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons!
347, Rue Basse Wez, 4020 Liège.
contactformulier